Nội Thất Văn Phòng

Bên trong văn phòng thoải mái như ở nhà của Airbnb

Bên trong văn phòng thoải mái như ở nhà của Airbnb Airbnb, mô hình cung cấp dịch vụ cho thuê phòng hay căn hộ trống trực tuyến đã có văn phòng làm việc mới tại Nhật do Suppose Design thực hiện. Văn phòng này trông giống như ngôi nhà có nhiều thành viên hơn là phòng làm việc. Bên trong văn phòng phản ánh tinh thần của Airbnb: thoải mái, thân thiện và vui vẻ như người thân trong gia...

Đọc thêm

  11 Thg10, 2017

  MH Decor